Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Opći uvjeti Međunarodne banke za obnovu i razvoj koji se primjenjuju na ugovore o zajmu i jamstvu za zajmove u jednoj valuti od 30. svibnja 1995. godine (dopunjeni 2. prosinca 1997. godine) - (Odluka o objavi Općih uvjeta Međunarodne banke za obnovu i razvoj koji se primjenjuju na ugovore o zajmu i jamstvu za zajmove u jednoj valuti od 30. svibnja 1995. godine (dopunjeni 2. prosinca 1997. godine), NN-MU 010/1998).
Tip dokumentacije:višestrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: 1995-05-30
Datum ratifikacije: 1998-06-25
Opći uvjeti stupili su na snagu za Republiku Hrvatsku 2. prosinca 1997. godine, i time su prestali važiti Opći uvjeti Međunarodne banke za obnovu i razvoj koji se primjenjuju na ugovore o zajmu i jamstvu za zajmove u jednoj valuti, od 30. svibnja 1995. godine ("Narodne novine - dodatak Međunarodni ugovori", broj 5/97)
Vidi:* Odluka o objavi Općih uvjeta Međunarodne banke za obnovu i razvoj koji se primjenjuju na ugovore o zajmu i jamstvu za zajmove u jednoj valuti od 30. svibnja 1995. godine (dopunjeni 2. prosinca 1997. godine).
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...
Sadržaj:Međunarodna banka za obnovu i razvoj
međunarodni zajam
javna posudba

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655