Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvje规e o provedbi Strategije integriranog upravljanja granicom Republike Hrvatske za ... godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Me饀resorna radna skupina za integrirano upravljanje granicom Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2013- .
Tip dokumentacije:izvje规e iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Vlada Republike Hrvatske
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2013) VIII ; (2014) IX ; (2015) X
Obuhva鎍:* Izvje规e o provedbi Strategije integriranog upravljanja granicom Republike Hrvatske za ... godinu. 2013/VIII [e-dokument].
* Izvje规e o provedbi Strategije integriranog upravljanja granicom Republike Hrvatske za ... godinu. 2014/IX [e-dokument].
* Izvje规e o provedbi Strategije integriranog upravljanja granicom Republike Hrvatske za ... godinu. 2015/X [e-dokument].
Podru鑚e djelatnosti:Politika i javna vlast
Sadr綼j:dr綼vna granica
grani鑞i nadzor
carinski propisi
veterinarski nadzor
biljno zdravstvo
migracija
me饀narodna suradnja

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655