Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
ARUSHA deklaracija - Deklaracija Vijeća za carinsku suradnju o integritetu carinske službe - (Odluka o prihvaćanju i objavljivanju ARUSHA deklaracije, NN-MU 014/2003).
Tip dokumentacije:višestrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Tanzania, 1993-07-07
Datum ratifikacije:2003-07-24
Vidi:* Odluka o prihvaćanju i objavljivanju ARUSHA deklaracije.
* Konvencija o osnivanju Vijeća za carinsku suradnju. NE primjenjuje se kao službeni tekst RH.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...
Sadržaj:carinska suradnja
carinski propisi

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655