Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
ICS : instructions for foreign economic operators : Version 0.3 [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia, Ministry of Finance, Custom Administration. - Zagreb : Ministry of Finance, Custom Administration, 2013.
Tip dokumentacije:stručne upute
Stvaratelj dokumenta:Carinska uprava Ministarstva financija
Materijalni opis:PDF 383,98 KB [34 str.]
Jezik:Engleski
Vidi:* ORIGINAL: ECS : upute za gospodarstvenike : v1.3 [e-dokument] / Ministarstvo financija, Carinska uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Carinska uprava, 2014.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1331/102864/...
Sadržaj:uvoz
carinske formalnosti
carinski postupak EU-a
komunikacijski sustavi
elektronička pošta

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655