Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Porezne obveze građana najmodavaca i zakupodavaca nekretnina i pokretnina [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 11. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2015. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 191).
Tip dokumentacije:vodič za građane
Stvaratelj dokumenta:Porezna uprava Ministarstva financija
Institut za javne financije
Materijalni opis:48 str. ; 21 cm
Jezik:Hrvatski
Napomena:Podaci u ovoj brošuri ažurni su na dan 12. listopada 2015. godine.
(signatura: H11.2=MFIN-M:078193)
(inv. br.: 0019631)
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:PDF 1,20 MB http://digured.srce.hr/arhiva/1332/14178...
SKUPNA RAZINA:Biblioteka Porezni priručnici i brošure.
Sadržaj:porezni obveznik
porez na imovinu
najam nekretnina
porezna prijava

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655