Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Strategija razvoja Grada Senja 2015.-2020. [e-dokument] / Grad Senj. - Senj : Grad Senj, 2015.
Tip dokumentacije:strategija
Stvaratelj dokumenta:Grad Senj
Materijalni opis:PDF 10,75 MB [215 str.]
Jezik:Hrvatski
Napomena:Naručitelj: Grad Senj. Dokument izrađen u suradnji sa Sense savjetovanje d.o.o..
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/310/141113...
Sadržaj:javna infrastruktura
kvaliteta života
turizam
razvojna politika
kulturna baština
Senj

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655