Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Opće odrednice Europske banke za obnovu i razvoj - (NN-MU 010/1997).
Tip dokumentacije:višestrani ugovor
Napomena:Datum stupanja na snagu: 1997-06-18
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...
Sadržaj:EBRD
međunarodni zajam

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655