Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Metodology for the calculation of the degree of risk of a credit institution and investment firms in the Republic of Croatia for the purposes of calculating contributions payable to the resolution fund [e-dokument] / State Agency for Deposit Insurance and Bank Resolution. - Zagreb : State Agency for Deposit Insurance and Bank Resolution, 2015.
Tip dokumentacije:stručne upute
Stvaratelj dokumenta:Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
Materijalni opis:PDF 1,04 MB [38 str.]
Jezik:Engleski
Vidi:* ORIGINAL: Metodologija za izračun stupnja rizičnosti pojedine kreditne institucije i investicijskih društava u RH za potrebe izračuna doprinosa u sanacijski fond [e-dokument] / Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. - Zagreb : Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, 2015.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/59/151631/...
Sadržaj:upravljanje rizicima
kreditna ustanova

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655