Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Memorandum o suglasnosti o osnivanju Nacionalnog fonda između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije - (Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o osnivanju Nacionalnog fonda između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije, NN-MU 010/2005).
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: 2005-05-05
Datum ratifikacije: 2005-10-06
Datum stupanja na snagu: 2005-12-22
Vidi:* Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o osnivanju Nacionalnog fonda između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije.
* Objava o stupanju na snagu Memoranduma o suglasnosti o osnivanju Nacionalnog fonda izmedu Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...
Sadržaj:Europska unija [kao potpisnik]
pretpristupna potpora

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655