Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Privatizacija [tisak] / Hrvatski fond za privatizaciju. - Zagreb : Hrvatski fond za privatizaciju, 1995-1998. NE IZLAZI VIŠE!.
Tip dokumentacije:glasilo
Stvaratelj dokumenta:Hrvatski fond za privatizaciju
Jezik:Hrvatski
Napomena:Izlazi mjesečno.
TISAK: 1 (1995) 1-16 ; 2 (1996) 18-24, posebni broj ; 3 (1997) 25-36+sažetak+summary ; 4 (1998) 37-48, posebni broj.
(signatura: H2=HFP-S:000416)
(inv. br.: 0000218)
Područje djelatnosti:Gospodarstvo i trgovina
Sadržaj:privatizacija
ekonomija u tranziciji

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655