Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Plan javne nabave za 2016. godinu [e-dokument] / Javna ustanova "Nacionalni park Krka". - Šibenik : Javna ustanova "Nacionalni park Krka", 2015.
Tip dokumentacije:periodično izvješće i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Javna ustanova Nacionalni park Krka
Materijalni opis:PDF 1,04 MB [20 str.]
Jezik:Hrvatski
Vidi:* [Izmjena i dopune Plana javne nabave za 2016. godinu] : [30.12.2015] [e-dokument] / Javna ustanova "Nacionalni park Krka". - Šibenik : Javna ustanova "Nacionalni park Krka", 2015.
* Plan javne nabave za 2016. godinu : [Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu br.2] : [01.02.2016] [e-dokument] / Javna ustanova "Nacionalni park Krka". - Šibenik : Javna ustanova "Nacionalni park Krka", 2016.
* Plan javne nabave za 2016. godinu : [Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu] : [15.02.2016] [e-dokument] / Javna ustanova "Nacionalni park Krka". - Šibenik : Javna ustanova "Nacionalni park Krka", 2016.
* Plan javne nabave za 2016. godinu : [Izmjene i dopune Plana nabave za 2016. godinu] : [15.07.2016] [e-dokument] / Javna ustanova "Nacionalni park Krka". - Šibenik : Javna ustanova "Nacionalni park Krka", 2016.
Područje djelatnosti:Okoliš i prirodna baština
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/118/142732...
Sadržaj:Javna ustanova Nacionalni park Krka
javna nabava
javna ustanova

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655