Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Popis stanovništva 1991. Doseljeno stanovništvo prema narodnosti, vjeroispovjesti, starosti, vremenu doseljavanja, području doseljavanja i spolu po županijama [tisak] / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1997.
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Državni zavod za statistiku
Jezik:Hrvatski
Napomena:(signatura: H11.3=DZS-M:010353)
(inv. br.: 0008717)
Područje djelatnosti:Informacije, mediji, dokumentacija, statistika
SKUPNA RAZINA:Popis stanovništva 1991 [tisak]. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 1994-1996.
Sadržaj:demografska statistika
prostorni raspored stanovništva
useljavanje
dobna raspodjela
etnička skupina
vjera
Zagreb

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655