Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Polazne osnove za određivanje prostornog obuhvata urbane aglomeracije Zagreb : demografski aspekti [e-dokument] / Nada Rajić, Tomislav Pejaković i Sanja Lončarić. - Zagreb : Grad Zagreb, 2017. ISBN 978-953-7479-72-5.
Tip dokumentacije:stručna podloga i analiza
Stvaratelj dokumenta:Grad Zagreb
Materijalni opis:PDF 6,64 MB [147 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/282/34410/...
Sadržaj:gradsko stanovništvo
demografska analiza
Zagreb
Zagrebačka regija

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655