Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Poslovnik o radu Upravnog odbora Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva [e-dokument] / Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva. - Zagreb : Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, 2021.
Tip dokumentacije:poslovnik tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
Materijalni opis:PDF 252,53 KB [3 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
Društvene djelatnosti i ljudska prava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/721/226247...
Sadržaj:Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
zaklada
upravni odbor

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655