Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Plan upravljanja okolišem [e-dokument] / DVOKUT ECRO d.o.o.. - Zagreb : Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 2017.
Tip dokumentacije:plan
Stvaratelj dokumenta:Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Materijalni opis:PDF 396,29 KB [66 str.]
Jezik:Hrvatski
Napomena:Izrada: DVOKUT ECRO d.o.o..
Vidi:* PRIJEVOD: Environmental Management Plan [e-dokument] / DVOKUT ECRO d.o.o.. - Zagreb : Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 2017.
Područje djelatnosti:Okoliš i prirodna baština
Energetika
Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/112/166767...
Sadržaj:utjecaj na okoliš
propadanje okoliša
pokazatelj stanja okoliša
pravo okoliša
zaštita okoliša

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655