Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Oporezivanje nasljedstva i darovanja [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 10. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2016. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 202).
Tip dokumentacije:stručne upute
Stvaratelj dokumenta:Porezna uprava Ministarstva financija
Institut za javne financije
Materijalni opis:35 str. ; 21 cm
Jezik:Hrvatski
Napomena:Podaci u ovoj brošuri ažurni su na dan 20. travnja 2016. godine.
(signatura: H11.2=MFIN-M:083366)
(inv. br.: 0020161)
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:PDF 424,15 KB http://digured.srce.hr/arhiva/1332/15009...
SKUPNA RAZINA:Biblioteka Porezni priručnici i brošure.
Sadržaj:porez na prijenos kapitala
posebni porez
prijenos vlasništva

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655