Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Oporezivanje nasljedstva i darova [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 6. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2010.]. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 129).
Tip dokumentacije:stručne upute
Stvaratelj dokumenta:Porezna uprava Ministarstva financija
Institut za javne financije
Materijalni opis:32 str.
Jezik:Hrvatski
Napomena:Podaci u ovoj brošuri ažurni su na dan 21. svibnja 2010. godine.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1332/61858/N...
SKUPNA RAZINA:Biblioteka Porezni priručnici i brošure.
Sadržaj:porez na prijenos kapitala
posebni porez
prijenos vlasništva

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655