Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Odluka o Planu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije za 2016. godinu [e-dokument] / Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. - Zagreb : Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, 2016.
Tip dokumentacije:periodično izvješće i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
Materijalni opis:PDF 307,33 KB [5 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/1029/15105...
Sadržaj:Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije
uključivanje u rad
praktična izobrazba

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655