Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Odluka o načinu dokazivanja kriterija za utvrđjivanje depozita koji predstavljaju privremeni visoki saldo [e-dokument] / Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. - Zagreb : Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, 2016.
Tip dokumentacije:pravila
Stvaratelj dokumenta:Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
Materijalni opis:PDF 1.27 MB [5 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/2060/23709...
Sadržaj:depozitni novac

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655