Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Objedinjeno izvješće o obavljenim financijskim revizijama trgovačkih društava u vlasništvu lokalnih jedinica [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2022.
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Državni ured za reviziju
Materijalni opis:PDF 843,47 KB [52 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/61/51851/2...
Sadržaj:revizija
jedinica lokalne samouprave
društvo (trgovačko)

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655