Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Porezni nadzor [tisak] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 4. dopunjeno i izmijenjeno izdanje. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2014. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure).
Tip dokumentacije:vodič za građane
Stvaratelj dokumenta:Porezna uprava Ministarstva financija
Institut za javne financije
Materijalni opis:31 str. ; 21 cm
Jezik:Hrvatski
Napomena:Podaci u ovoj brošuri ažurni su na dan 30. rujna 2014. godine.
(signatura: H11.2=MFIN-M:063291)
(inv. br.: 0020065)
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
SKUPNA RAZINA:Biblioteka Porezni priručnici i brošure.
Sadržaj:porezna inspekcija
porezne vlasti
porezni prekršaj

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655