Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Sezonska prilagodba vremenskih serija i utjecaj kalendara na gospodarsku aktivnost [e-dokument] / Ante Čobanov. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2018. - (HNB Pregledi ; 40). ISSN 1334-0085.
Tip dokumentacije:studija
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska narodna banka
Materijalni opis:PDF 520,34 KB [46 str.]
Jezik:Hrvatski
Vidi:* PRIJEVOD: Seasonal Adjustment of Time Series and Calendar Influence on Economic Activity [e-dokument] / Ante Čobanov. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2018. ISSN 1334-0131 (online).
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/68/37036/p...
SKUPNA RAZINA:HNB Pregledi. - Zagreb : Hrvatska Narodna Banka.
Sadržaj:ekonomska analiza
ekonomska statistika

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655