Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Konvencija o osnivanju Vijeća za carinsku suradnju - (Odluka o objavljivanju mnogostranog međunarodnog ugovora kojeg je Republika Hrvatska stranka na temelju pristupa (akcesije), NN-MU 010/1994). NE primjenjuje se kao službeni tekst RH.
Tip dokumentacije:višestrani ugovor (pristup sporazumu)
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Bruxelles, 1950-12-15
Republika Hrvatska je stranka Konvencije od 1993-07-01 na temelju pristupa (akcesije)
Tekst Konvencije objavljen u: Službeni list FNRJ - Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 11 / 1960
Vidi:* Odluka o objavljivanju mnogostranog međunarodnog ugovora kojeg je Republika Hrvatska stranka na temelju pristupa (akcesije).
* Konvencija o osnivanju Vijeća za carinsku suradnju, sa Prilogom.
* Izmjena i dopuna Konvencije o osnivanju Vijeća za carinsku suradnju.
* ARUSHA deklaracija - Deklaracija Vijeća za carinsku suradnju o integritetu carinske službe.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...
Sadržaj:Svjetska carinska organizacija
carinska suradnja

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655