Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Konvencija između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na Sint Maarten, i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata - (Zakon o potvrđivanju Konvencije između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na Sint Maarten, i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata, NN-MU 003/2014).
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Zagreb, 2013-06-03
Mjesto i datum potpisa: Haag, 2013-07-29
Datum ratifikacije: 2014-04-04
Privremeno se primjenjuje od 2013-07-01
Datum stupanja na snagu: 2014-06-30
Vidi:* Zakon o potvrđivanju Konvencije između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na Sint Maarten, i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata.
* Objava o stupanju na snagu Konvencije između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na Sint Maarten, i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/117147/n...
Sadržaj:Nizozemska [kao potpisnik]
porez na dohodak
kamata
davanje informacija

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655