Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Europska monetarna unija : current contents tekuće periodike stručne knjižnice HNB [tisak] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 1998- .
Tip dokumentacije:glasilo
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska narodna banka
Jezik:Hrvatski
Napomena:TISAK: (1998) rujan,5-7 ; (1999) 8-15
(signatura: H2=HNB-S:002671)
(inv. br.: 0008285)
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
Sadržaj:banka
monetarna politika

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655