Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Financijsko izvješće Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za razdoblje od 01.01. - 31.12.2012. godine [e-dokument] / Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. - Zagreb : Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, [2013].
Tip dokumentacije:periodično izvješće i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
Materijalni opis:PDF 34,28 KB [4 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/59/84841/DAB...
Sadržaj:Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
nadzor bankovnoga poslovanja
rezultat poslovanja

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655