Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvje规e o radu Dr綼vne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za ... [e-dokument] / Dr綼vna komisija za kontrolu postupaka javne nabave. - Zagreb : Dr綼vna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, 2005- .
Tip dokumentacije:periodi鑞o izvje规e i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Dr綼vna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2005) ; (2006) ; (2007) ; (2008) ; (2009) ; (2010) ; (2011) ; (2012) ; (2013) ; (2014) ; (2015) ; (2016) ; (2017) ; (2018) ; (2019) ; (2020) ; (2021)
Obuhva鎍:* Izvje规e o radu Dr綼vne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za .... 2005 [e-dokument].
* Izvje规e o radu Dr綼vne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za .... 2006 [e-dokument].
* Izvje规e o radu Dr綼vne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za .... 2007 [e-dokument].
* Izvje规e o radu Dr綼vne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za .... 2008 [e-dokument].
* Izvje规e o radu Dr綼vne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za .... 2009 [e-dokument].
* Izvje规e o radu Dr綼vne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za .... 2010 [e-dokument].
* Izvje规e o radu Dr綼vne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za .... 2011 [e-dokument].
* Izvje规e o radu Dr綼vne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za .... 2012 [e-dokument].
* Izvje规e o radu Dr綼vne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za .... 2013 [e-dokument].
* Izvje规e o radu Dr綼vne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za .... 2014 [e-dokument].
* Izvje规e o radu Dr綼vne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za .... 2015 [e-dokument].
* Izvje规e o radu Dr綼vne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za .... 2016 [e-dokument].
* Izvje规e o radu Dr綼vne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za .... 2017 [e-dokument].
* Izvje规e o radu Dr綼vne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za .... 2018 [e-dokument].
* Izvje规e o radu Dr綼vne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za .... 2019 [e-dokument].
* Izvje规e o radu Dr綼vne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za .... 2020 [e-dokument].
* Izvje规e o radu Dr綼vne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za .... 2021 [e-dokument].
Podru鑚e djelatnosti:Financije, prora鑥n i monetarni poslovi
Gospodarstvo i trgovina
Politika i javna vlast
Sadr綼j:Dr綼vna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
javna nabava
javnost uprave

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655