Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvješće o procjeni administrativnih kapaciteta za provedu fondova Europske unije u okviru višegodišnjeg financijskog okvira 2014. - 2020. i 2021. - 2027. i nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.- 2026. za 2022. godinu [e-dokument] / Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, 2021.
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo financija
Materijalni opis:PDF 1,17 MB [30 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
Gospodarstvo i trgovina
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/24/234738/...
Sadržaj:fondovi EU-a

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655