Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Financijski plan Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka za 2015. i projekcije Plana za 2016. i 2017. godinu [e-dokument] / Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. - Zagreb : Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, [2015].
Tip dokumentacije:periodično izvješće i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
Materijalni opis:XLS 128,00 KB
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/59/84841/F...
Sadržaj:Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
plan financiranja

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655