Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o nacrtima općih i drugih akata u ... godini [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, 2016- .
Tip dokumentacije:periodično izvješće i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2016)
Obuhvaća:* Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o nacrtima općih i drugih akata u ... godini. 2016 [e-dokument].
Područje djelatnosti:Zdravstvo
Financije, proračun i monetarni poslovi
Sadržaj:Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
javno savjetovanje

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655