Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S za razdoblje 2021.-2022. godine [e-dokument] / Općina Jagodnjak. - Jagodnjak : Općina Jagodnjak, 2021.
Tip dokumentacije:periodično izvješće i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Općina Jagodnjak
Materijalni opis:PDF 104,04 KB [17 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/975/222936...
Sadržaj:Općina Jagodnjak
društvo (trgovačko)
javna imovina
korupcija
borba protiv kriminala

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655