Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Akcijski plan za provedbu antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje od 2019. do 2020. godine [e-dokument] / Plovput d.o.o.. - Split : Plovput d.o.o., 2019.
Tip dokumentacije:periodično izvješće i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Plovput (Split)
Materijalni opis:PDF 243,48 KB [15 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Promet i prometna infrastruktura
Komunikacijska i informacijska tehnologija
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/265/210032...
Sadržaj:Plovput (Split)
korupcija
borba protiv kriminala
sukob interesa
zloupotreba ovlasti

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655