Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Akcijski plan za provedbu antikorupcijskih mjera za razdoblje od ... do ... [e-dokument] / Odašiljači i veze d.o.o. - Zagreb : Odašiljači i veze d.o.o., 2013- .
Tip dokumentacije:periodično izvješće i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Odašiljači i veze (Zagreb)
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2013-2014) ; (2014-2015) ; (2015-2016) ; (2016-2018)
Obuhvaća:* Akcijski plan za provedbu antikorupcijskih mjera za razdoblje od ... do .... 01. lipnja 2013. - 31. svibnja 2014. [e-dokument].
* Akcijski plan za provedbu antikorupcijskih mjera za razdoblje od ... do .... 01. lipnja 2014. - 31. svibnja 2015. [e-dokument].
* Akcijski plan za provedbu antikorupcijskih mjera za razdoblje od ... do .... 01. lipnja 2015. - 31. svibnja 2016. [e-dokument].
* Akcijski plan za provedbu antikorupcijskih mjera za razdoblje od ... do .... 01. lipnja 2016. - 31. prosinca 2018. [e-dokument].
Područje djelatnosti:Komunikacijska i informacijska tehnologija
Sadržaj:Odašiljači i veze (Zagreb)
korupcija
borba protiv kriminala
sukob interesa
zloupotreba ovlasti

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655