Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Akcijski plan trgovačkog društva Borovo d.d. za provođenje antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za 2013. godinu [e-dokument] / Borovo. - Vukovar : Borovo, 2013.
Tip dokumentacije:periodično izvješće i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Borovo (Vukovar)
Materijalni opis:PDF 1,13 MB [4 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Gospodarstvo i trgovina
Industrija i tehnologija
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1664/122334/...
Sadržaj:Borovo (Vukovar)
poduzeće od javnoga interesa
borba protiv kriminala
korupcija

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655