Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Akcijski plan suzbijanja korupcije u Sisačko-moslavačkoj županiji za razdoblje od 2019. do 2021. godine [e-dokument] / Sisačko-moslavačka županija. - Sisak : Sisačko-moslavačka županija, 2018.
Tip dokumentacije:plan
Stvaratelj dokumenta:Sisačko-moslavačka županija
Materijalni opis:PDF 175,54 KB [10 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/275/192508...
Sadržaj:lokalna uprava
regionalna uprava
korupcija
zloupotreba ovlasti
sukob interesa
borba protiv kriminala
Sisačko-moslavačka regija

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655