Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Akcijski plan suzbijanja korupcije u Karlovačkoj županiji za razdoblje 2014. - 2017. godine [e-dokument] / Karlovačka županija, Županijska skupština. - Karlovac : Karlovačka županija, 2014.
Tip dokumentacije:plan
Stvaratelj dokumenta:Županijska skupština Karlovačke županije
Materijalni opis:PDF 240,26 KB [8 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/269/196988...
Sadržaj:lokalna uprava
regionalna uprava
korupcija
zloupotreba ovlasti
sukob interesa
borba protiv kriminala
Karlovačka regija

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655