Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Statut [e-dokument] / Visoka poslovna škola Zagreb s pravom javnosti. - Zagreb : Visoka poslovna škola Zagreb s pravom javnosti, 2010.
Tip dokumentacije:statut
Stvaratelj dokumenta:Visoka poslovna škola Zagreb s pravom javnosti
Materijalni opis:PDF 3,9 MB [38 str.]
Jezik:Hrvatski
Vidi:* Izmjene i dopune Statuta Visoke poslovne škole Zagreb s pravom javnosti [e-dokument] / Visoka poslovna škola Zagreb s pravom javnosti. - Zagreb : Visoka poslovna škola Zagreb s pravom javnosti, 2012.
Područje djelatnosti:Obrazovanje i sport
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1198/77797/w...
Sadržaj:Visoka poslovna škola Zagreb s pravom javnosti

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655