Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Program ukupnog razvoja Grada Vukovara [e-dokument] / Grad Vukovar. - Vukovar : Grad Vukovar, 2010.
Tip dokumentacije:strategija
Stvaratelj dokumenta:Grad Vukovar
Materijalni opis:129 str.
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/346/51127/ww...
Sadržaj:razvojna politika
ekonomski razvoj
turizam
održivi razvoj
razvojni plan
Vukovar

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655