Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Pročišćeni tekst Statuta Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 2010.
Tip dokumentacije:statut
Stvaratelj dokumenta:Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu
Materijalni opis:PDF 264,51 KB [36 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Obrazovanje i sport
Znanost i istraživanje. Prirodne i primijenjene znanosti
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/195/68874/ww...
Sadržaj:Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655