Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Amendment to the Statute of the Croatian Accreditation Agency [e-dokument] / Croatian Accreditation Agency. - Zagreb : Croatian Accreditation Agency, 2010.
Tip dokumentacije:statut
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska akreditacijska agencija
Materijalni opis:1 str.
Jezik:Engleski
Vidi:* ORIGINAL: Izmjena statuta Hrvatske akreditacijske agencije [e-dokument] / Hrvatska akreditacijska agencija. - Zagreb : Hrvatska akreditacijska agencija, 2010.
Područje djelatnosti:Industrija i tehnologija
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/438/55542/ww...
Sadržaj:Hrvatska akreditacijska agencija

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655