Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Plan i program rada Državnog arhiva u Vukovaru za 2020. godinu [e-dokument] / Državni arhiv u Vukovaru. - Vukovar : Državni arhiv u Vukovaru, 2019.
Tip dokumentacije:statut
Stvaratelj dokumenta:Državni arhiv u Vukovaru
Materijalni opis:PDF 343,66 KB [15 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Kultura i kulturna dobra
Informacije, mediji, dokumentacija, statistika
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/1561/13028...
Sadržaj:Državni arhiv u Vukovaru

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655