Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom [e-dokument] / Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. - Zagreb : Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, 2009.
Tip dokumentacije:katalog informacija
Stvaratelj dokumenta:Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
Materijalni opis:PDF 244,20 KB [2 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
Društvena skrb
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1552/105476/...
Sadržaj:Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
pristup informacijama
javna ustanova

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655