Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: ... - ... [e-dokument] / Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara. - Vukovar : Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara, 2015- .
Tip dokumentacije:periodično izvješće i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2014) ; (2016) ; (2018) ; (2019) ; (2020) ; (2021)
Obuhvaća:* Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: ... - .... 2014 [e-dokument].
* Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: ... - .... 2016 [e-dokument].
* Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: ... - .... 2018 [e-dokument].
* Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: ... - .... 2019 [e-dokument].
* Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: ... - .... 2020 [e-dokument].
* Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: ... - .... 2021 [e-dokument].
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
Sadržaj:Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara
proračunska potrošnja

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655