Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
PDV za početnike [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 5. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2011.]. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 141).
Tip dokumentacije:vodič za građane
Stvaratelj dokumenta:Porezna uprava Ministarstva financija
Institut za javne financije
Materijalni opis:PDF 387,53 KB [52 str.]
Jezik:Hrvatski
Napomena:Podaci u ovoj brošuri ažurni su na dan 14. siječnja 2011. godine.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/1332/61858/P...
SKUPNA RAZINA:Biblioteka Porezni priručnici i brošure.
Sadržaj:PDV
porezni obveznik
porezna osnovica
porezna olakšica

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655