Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Payment Cards and Card Transactions : payment statistics... [e-dokument] / Croatian National Bank, Publishing Department. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2015. ISSN 1849-8930.
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Hrvatska narodna banka
Jezik:Engleski
Napomena:E-DOKUMENT: 2014 ; (2015) ; (2016) ; (2017) ; (2018) ; (2019) ; (2020)
Vidi:* ORIGINAL: Platne kartice i kartične transakcije : statistika platnog prometa... [e-dokument] / Hrvatska narodna banka, Direkcija za izdavačku djelatnost. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2015. ISSN 1849-790X.
Obuhvaća:* Payment Cards and Card Transactions : payment statistics.... 2014 [e-dokument].
* Payment Cards and Card Transactions : payment statistics.... 2015 [e-dokument].
* Payment Cards and Card Transactions : payment statistics.... 2016 [e-dokument].
* Payment Cards and Card Transactions : payment statistics.... 2017 [e-dokument].
* Payment Cards and Card Transactions : payment statistics.... 2018 [e-dokument].
* Payment Cards and Card Transactions : payment statistics.... 2019 [e-dokument].
* Payment Cards and Card Transactions : payment statistics.... 2020 [e-dokument].
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
Sadržaj:elektronički novac
financijska transakcija
plaćanje
statistika

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655