Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Fond za za箃itu okoli筧 i energetsku u鑙nkovitost. - Zagreb : Fond za za箃itu okoli筧 i energetsku u鑙nkovitost, 2016- .
Tip dokumentacije:periodi鑞o izvje规e i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Fond za za箃itu okoli筧 i energetsku u鑙nkovitost
Jezik:Hrvatski
Napomena:E-DOKUMENT: (2016) ; (2017) ; (2018) ; (2019) ; (2020)
Obuhva鎍:* Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu. 2016 [e-dokument].
* Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu. 2017 [e-dokument].
* Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu. 2018 [e-dokument].
* Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu. 2019 [e-dokument].
* Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu. 2020 [e-dokument].
* Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu. 2021 [e-dokument].
Podru鑚e djelatnosti:Okoli i prirodna ba箃ina
Energetika
Financije, prora鑥n i monetarni poslovi
Sadr綼j:Fond za za箃itu okoli筧 i energetsku u鑙nkovitost
javnost uprave
objavljivanje informacija
pravo na informiranje
pristup informacijama
pravo na ponovnu uporabu informacija

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655