Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Plan rada Ministarstva financija za 2017. godinu [e-dokument] / Ministarstvo financija. - [Zagreb] : Ministarstvo financija, [2017].
Tip dokumentacije:periodično izvješće i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Ministarstvo financija
Materijalni opis:PDF 751,58 KB [59 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/24/172303/...
Sadržaj:Ministarstvo financija
javne financije

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655