Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Plan nabave za 2020. [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, [2019].
Tip dokumentacije:periodično izvješće i plan/program rada
Stvaratelj dokumenta:Institut za javne financije
Materijalni opis:PDF 85,37 KB [2 str.]
Jezik:Hrvatski
Vidi:* 1. dopuna Plana nabave za 2020. godinu [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2020.
* 2. dopuna Plana nabave za 2020. godinu [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2020.
* 3. dopuna Plana nabave za 2020. godinu [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2020.
* 4. dopuna Plana nabave za 2020. godinu [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2020.
* 5. dopuna Plana nabave za 2020. godinu [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2020.
* 6. dopuna Plana nabave za 2020. godinu [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2020.
* 7. dopuna Plana nabave za 2020. godinu [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2020.
Područje djelatnosti:Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/73/204125/...
Sadržaj:Institut za javne financije
javna nabava

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655