Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Okvirni ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za obnovu škola - (Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za obnovu škola, NN-MU 007/2001).
Tip dokumentacije:dvostrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Zagreb, 2001-01-19, Pariz, 2001-01-26
Datum ratifikacije: 2001-05-31
Datum stupanja na snagu: 2001-07-05
Vidi:* Zakon o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za obnovu škola.
Područje djelatnosti:Obrazovanje i sport
Financije, proračun i monetarni poslovi
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/263/33322/ww...
Sadržaj:Razvojna banka Vijeća Europe [kao potpisnik]
međunarodni zajam
odgojno-obrazovna ustanova

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655