Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Agricultural areas along the right bank of the river Kupa in the communities of Prkos Lasinjski and Novo Selo Lasinjsko : Karlovac County [e-dokument] / Ivica Perković. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje, 2012. - (Mine search and demining project proposal).
Tip dokumentacije:projekt
Stvaratelj dokumenta:Hrvatski centar za razminiranje
Materijalni opis:PDF 18,57 MB [63 str.] : karte
Jezik:Engleski
Napomena:Lokacija: Karlovačka županija, Općina Lasinja. Mjesto i datum izrade projekta: Karlovac, 6. rujna 2012.
Područje djelatnosti:Obrana, unutarnji poslovi i nacionalna sigurnost
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/114/91655/ww...
SKUPNA RAZINA:Mine search and demining project proposal. - Sisak : Hrvatski centar za razminiranje.
Sadržaj:protuminsko djelovanje
minski sumnjivo područje
Karlovačka regija

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655